Floorify - PVC vloeren

Is een PVC vloer ongezond?

PVC is een afkorting voor Polyvinylchloride. Het is het op een na meest gebruikte kunststof. Sinds een aantal jaar worden er ook vloeren gemaakt van PVC, deze noemen we PVC vloeren. PVC vloeren zijn breed verkrijgbaar in Nederland, maar in sommige gevallen kunnen PVC vloeren gevaarlijk zijn. Er bestaan namelijk PVC vloeren zonder keurmerk, welke soms giftige stoffen zoals formaldehyde, ftalaat en zware metalen bevatten.

Om u te verzekeren dat u een PVC vloer kiest welke geen impact heeft op uw gezondheid is het daarom belangrijk dat u bij de aanschaf van een PVC vloer controleert of het merk zich conformeert aan de hoogst mogelijke eisen.

Berk Parketvloeren vindt u gezondheid belangrijk en heeft daarom het gerenommeerde merk Floorify geselecteerd als leverancier van PVC vloeren. Floorify vloeren heeft het VOC label 'A+'. Dit label geeft informatie over de emissie van vluchtige stoffen tijdens het inademen van binnenlucht op een schaal van A+ (zeer lage-emissie) tot C (hoge-emissie). VOC's zitten in de verlijming van de vloer, om deze reden kiest Floorify er voor om de vloeren niet te verlijmen en altijd de vloer te plaatsen op de bijbehorende ondervloer.

Daarnaast beschikken de vloeren van Floorify over het strengste label 'E1' conform EN 13986 van de Europese Unie, welke eisen stelt aan de emissie van formaldehyde. Floorify voldoet hiermee dus aan alle huidige Europese normen met betrekking tot de kwaliteit van de binnenlucht.

Heeft u aanvullende vragen over de gezondheid van PVC vloeren? Schroom niet om contact met ons op te nemen.