Disclaimer

Disclaimer

Wij stellen ons in deze website in voor de verstrekking van informatie en de gebruiker wordt geacht de voorwaarden te begrijpen, ermee akkoord te gaan en daaraan gebonden te zijn. Wij waarborgen de juistheid van de informatie op de website, maar de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op basis van de informatie en het gebruik ervan. De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen, illustraties, grafisch materiaal, merknamen en logo's, is beschermd door auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag alleen door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, te verspreiden of over te dragen.

Gelinkte internetwebsites

Wij willen u erop wijzen dat informatie op websites waarnaar verwezen wordt op deze website niet door ons wordt gecontroleerd of geanalyseerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie op externe websites die gelinkt zijn op onze website. De links zijn alleen bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Toegang tot of gebruik van externe websites die gelinkt zijn op onze website, gebeurt op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze websites. Wij behouden ons het recht voor om links of informatie op onze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij doen ons best om de informatie op deze website actueel en nauwkeurig te houden, maar kunnen geen garanties geven over de volledigheid of juistheid van de informatie. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, hoewel wij ons best doen om de website altijd beschikbaar te houden.


Sommige informatie op deze website komt van externe bronnen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot of het gebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, aanvullende en bijzondere schade, ongeacht of wij op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Neem contact op met Berk Parketvloeren voor meer informatie