Parket op vloerverwarming

Parketvloer op vloerkoeling

Vloerkoeling

Parketvloer op vloerkoeling

Vloerkoeling is een systeem dat ervoor zorgt dat, gedurende warme periodes, de betonvloer of vloerconstructie niet opwarmt of zelf iets afkoelt waardoor de kamertemperatuur in huis behaaglijk blijft.


Veel nieuwbouw wordt tegenwoordig voorzien van vloerverwarming in combinatie met vloerkoeling. Ook deze combinatie is geschikt voor parket, mits er condensbewaking aanwezig is én u de hieronder vermelde voorwaarden in ogenschouw neemt.


Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen uiteen gezet om u een helder beeld te geven over de werking, eisen en zorg over vloerkoelingssytemen. 

Vloerkoeling

Hoe werkt vloerkoeling?

Vloerkoeling kent een tegenovergestelde werking ten opzichte van vloerverwarming. Hetzelfde leidingensysteem wordt gevuld met water dat een minimum heeft van 18°C. Er zijn ook systemen met een minimum van 15°C, deze zijn niet geschikt in combinatie met parket. Tijdens warme periodes kan, indien gewenst, de vloerconstructie hiermee worden gekoeld.


Doordat de vloerconstructie koeler is dan de kamertemperatuur zal de ruimte behaaglijker aanvoelen. De temperatuur van het koelwater hoeft niet per se erg laat te zijn om de kamertemperatuur naar een comfortabel niveau te brengen, zoals dit ook het geval is bij inzet van een airconditioning. 

 
Vloerkoeling

Welke soorten vloerkoeling zijn er?

Er zijn twee soorten vloerkoeling bekend. Systemen die koelen tot 18°C en systemen van fabrikanten die adviseren te koelen tot 15°C. Deze laatste variant is niet geschikt in combinatie met parketvloeren, omdat hierbij mogelijk condensvorming ontstaat (ook wel dauwpunt genoemd). Bij vloerkoeling stroomt relatief koud water door de kunststof leidingen in de vloerconstructie. In koudere periodes doen deze leidingen tevens dienst als vloerverwarming.
Vloerkoeling

Waar moet ik op letten als ik vloerverwarming en vloerkoeling combineer?

Bij vloerkoeling kan, vanwege condensgevaar, niet met een onbeperkt lage watertemperatuur gewerkt worden. De watertemperatuur mag slechts enkele graden beneden de kamertemperatuur liggen. Bovendien is er beveiliging tegen condensatie benodigd.


Om de vloerkoeling toch zo effectief zijn werk te laten doen, wordt in de regel een dichte verlegging van de vloerleidingen geadviseerd. Hiermee wordt meestal een overcapaciteit voor vloerverwarming gecreëerd. Deze overcapaciteit kan gecompenseerd worden middels verlagen van de warm water temperatuur. Kiezen voor de juiste regelunit is hierbij van groot belang. 

Vloerkoeling

Is vloerkoeling nodig?

In ons klimaat is een verwarmde woonruimte geen overbodige luxe en in de winter doorgaans onmisbaar. Het koelen van woningen wordt nog steeds gezien als een comfort-verhogende luxe. Vloerkoeling is daarom niet nodig. Toch komt het wel steeds vaker voor. Vooral bij duurzame installaties, met warmtepompen, wordt de koeling gebruikt om energie te winnen en op te slaan. Deze energie kan dan 's winters weer aangewend worden voor verwarming.
Vloerkoeling

Parket op een combinatie van vloerverwarming en vloerkoeling,
kan dat?

Zowel bij vloerverwarming als vloerkoeling moet gelet worden op hoe het parket zich gedraagt bij opwarming en afkoeling. Vooral het afgeven en opnemen van vocht, door respectievelijk verhogen en verlagen van de parkettemperatuur, moet binnen de gestelde grenzen blijven.


Hier niet op letten kan leiden tot schade aan de parketvloer. Daarom mag de temperatuur van de vloer ook niet onbeperkt verhoogd of verlaagd worden. Voor parketvloeren op vloerverwarming en vloerkoeling worden minimale en maximale waardes geadviseerd.


De minimale en maximale waardes zijn grotendeels afhankelijk van de verlegging van de leidingen. Worden de leidingen ruimer gelegd, dan zullen de waardes anders zijn dan wanneer de leidingen dicht bij elkaar worden gelegd. Over het algemeen mag de warmte van het aangevoerde leidingwater voor vloerverwarming maximaal 40°C zijn. Voor vloerkoeling geldt een minimumtemperatuur van 18°C. 

Vloerkoeling

Zijn er controlemaatregelen te nemen om problemen te voorkomen?

Voorafgaand aan de juiste controlemaatregelen, zullen eerst de problemen in kaart gebracht moeten worden. Deze zijn veelal terug te voeren op een onjuist ontworpen of niet correct functionerende installatie. Een correct ontwerp, in combinatie met gedegen en eerlijke communicatie over de werking van het systeem met u als eindgebruiker, is daarbij een eerste vereiste.


Daarnaast kan Berk Parketvloeren de eisen, betreffende de minimale en maximale vloertemperatuur, duidelijk kenbaar maken aan de ontwerpen van het vloersysteem. Een maximum van 28°C bij vloerverwarming en 18°C bij vloerkoeling aan de bovenzijde van de dekvloer zijn de uitgangspunten.


Verdere controle zal zich dan toespitsen op het voorkomen van een onjuist functionerende installatie. Hiertoe zal een goede regelunit, met de nodige beveiliging tegen te lage en te hoge watertemperatuur, geplaatst moeten worden.

Vloerkoeling

Is er een vochtscherm nodig bij parket op vloerkoeling?

Bij een goed ontworpen installatie voor vloerverwarming en vloerkoeling zullen geen extremere temperaturen in de vloer optreden, dan zonder deze installatie. Met andere woorden: een verwarmde vloer wordt niet warmer dan een vloer waar de zon op schijnt en een gekoelde vloer wordt niet kouder dan een onverwarmde vloer in de winter


U heeft echter op het moment van verwarmen en koelen te  maken met een luchtvochtigheid die mogelijk anders is dan in een normale situatie. Dit kan leiden tot interactie aan de bovenzijde
van het parket in de vorm van condens. Hoewel de vorming hiervan in dit geval beperkt blijft tot
op de bovenkant van het parket, adviseert Berk Parketvloeren om, zowel bij vloerverwarming als vloerkoeling, uit voorzorg een vochtscherm aan te brengen.
Vloerverwarmingsvignet

Heeft u aanvullende vragen?

Heeft u aanvullende vragen over het plaatsen van houten vloeren op vloerkoeling? Neem dan contact met ons op!


Met trots dragen wij het vloerkoelingvignet. Hierdoor mag u rekenen op:


  • Een check van het vochtgehalte van uw bestaande ondervloer
  • Informatie over luchtbevochtiging én begeleiding bij het opvolgen van het luchtvochtigheidsadvies
  • Een check van de oppervlaktetemperatuur tijdens het opstookprotocol
  • Een check van de aanvoertemperatuur van uw vloerverwarming
  • Een check van de vlakheid en andere visuele aspecten van uw vloer en, zo nodig, het nemen van passende maatregelen
  • Advies en ondersteuningen bij uitvoeren van het opstookprotocol
  • Het plaatsen van controle elementen zoals temperatuurstickers of de FidBox