arrow_drop_up arrow_drop_down
Trees for All

Trees for All

Omdat wij geloven in een betere wereld.

108

bomen gepland sinds het samenwerkingsverband

80%

van alle dier- en plantensoorten op het land komt voor in bossen

100%

een goed gevoel, zowel voor u als voor ons

Trees for All

Trees for All

Naast dat leveranciers van Berk Parketvloeren gecertificeerd zijn volgens PEFC, FSC en Greenguard willen wij graag nog een stapje extra doen in ons duurzaamheidsbeleid om de wereld een stukje duurzamer te maken.


Hierom is Berk Parketvloeren een samenwerkingsverband aangegaan met Trees for All. Dit betekend dat er voor ieder verkochte vloer een boom zal worden gepland in Bolivia of Oeganda. Bij oplevering van uw vloer krijgt u een certificaat als bewijs van het planten. Behoud en uitbreiding van bossen wereldwijd is onmisbaar om klimaatverandering tegen te gaan. Deze buitenlandse projecten dragen bij aan de ecologische en sociaal-economische ontwikkeling ter plekke.

Bolivia - Herbebossing aan de voet van de Andes

De afgelopen decennia zijn grote delen van het natuurbos in Bolivia gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is de lokale voedselbehoefte. Door intensieve landbouw raakt de grond uitgeput en wordt er steeds meer bos gerooid ten behoeve van de landbouw .Het verdwijnen van bos heeft allerlei problemen tot gevolg, waaronder het wegspoelen van de vruchtbare aarde en het verdwijnen van een prachtig leefgebied van kwetsbare diersoorten.


In dit veelzijdige project aan de oostelijke voet van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatbestendiger landgebruik én voor een verbeterde sociaaleconomische positie voor de boeren. Door het behoud en herstel van het milieu, verbeterd de bodemvruchtbaarheid waardoor er minder erosie is.

Oeganda - Herstel en bescherming van Kibale National Park

Kibale National Park in Oeganda beslaat circa 800 km2, dat is ruim de helft van de provincie Utrecht. Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren, waaronder de bedreigde franjeaap en chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot woudreuzen van wel 50 meter hoog. Door ontbossing in de afgelopen decennia is deze groene oase niet meer wat het ooit was. De komende jaren wil Trees for All elk jaar minimaal 35.000 inheemse bomen aanplanten in het Kibale National Park, en het liefst meer. Met dit nieuwe bos vergroten zij het leefgebied van de dieren (o.a. de grote groepen chimpansees), beschermen ze het oerbos tegen verdere aantasting én leveren ze een positieve bijdrage aan het klimaat.

Door het partnerschap met Trees for All draagt Berk Parketvloeren bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals van de VN:

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties