Op zoek naar onderhoudsproducten?
Zie onze webshop

Page content

FSC keurmerk

FSC keurmerk

FSC keurmerk, het is eigendom van de Forest Stewardship Council

Het FSC Keurmerk is een keurmerk voor houtproducten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Het is eigendom van de Forest Stewardship Council en wordt uitgegeven door certificatie-instellingen die onder toezicht van FSC opereren. Slijtvast, krasvast en een lust voor het oog. Dat waren vroeger de kenmerken van goed hout. Tegenwoordig komt er meer bij kijken. Goed hout komt uit een verantwoord beheerd bos. Bij de kap, bewerking en verhandeling worden belangen voor milieu, mens en dier en lokale economie evenwichtig afgewogen. Alles draait om respect. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.

FSC keurmerkBossen zijn zo’n belangrijke ecosystemen dat we het ons nauwelijks kunnen voorstellen. Ze zuiveren de lucht en hebben een belangrijke invloed op de waterhuishouding. Ze houden de bodem vast en voorkomen zo bodemerosie. Ze zijn een bron van talloze grondstoffen en producten (houtproducten, houtpulp voor papier, geneeskrachtige planten, …). Maar ze zijn vooral ook een thuis voor talrijke dieren en vele inheemse volkeren, die voor hun voortbestaan volledig van deze bossen afhankelijk zijn. 48% van de omgehakte bomen komt als onbewerkte grondstof in de houtindustrie terecht. De invloed die houtbedrijven op de toestand van de bossen hebben is dus aanzienlijk. Bossen staan bloot aan een waaier van bedreigingen. De voornaamste zijn: Illegale houtkap en ‘bosmisdrijven’ (forest crime): hieronder verstaan we het oogsten, transporteren, verwerken en (ver)kopen van hout op een manier die strijdig is met de nationale wet. De handel in illegaal verkregen hout is een miljoenenindustrie, waarbij geen enkel bostype ontzien wordt, en waarvan de ecologische, economische en sociale impact enorm is. Bossen zijn onmisbaar voor mens en dier. Toch worden de bossen wereldwijd nog steeds bedreigd. Om dat proces te stoppen is de Forest Stewardship Council (FSC) opgericht, een wereldwijde organisatie voor goed bosbeheer.

FSC is een internationale, onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk, waarin alle betrokkenen bij goed bosbeheer zijn verenigd.Video thumbnail for youtube video FSC Keurmerk

FSC heeft principes voor goed bosbeheer opgesteld, en een certificeringssysteem opgezet om goed bosbeheer te beoordelen. Ook de volledige handelsketen van bos tot aan het eindproduct wordt gecontroleerd. Het FSC keurmerk is het enige keurmerk voor hout en houtproducten dat wordt ondersteund door de belangrijkste natuur-milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld. Zoals Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Greenpeace en Novib. Maar ook door vooruitstrevende bedrijven.

Door hout of producten te (ver)kopen met het FSC keurmerk, weet jij zeker dat dit uit een goed beheerd bos komt.

Inmiddels werken wij alleen nog met parketleveranciers die het FSC label hebben, zodat wij ook verantwoord bezig zijn met onze producten.

Comment Section

0 reacties op “FSC keurmerk

Plaats een reactie


*